Về chúng tôi

Công ty TNHH Thiết bị kiểm tra NANT là một doanh nghiệp cổ phần sản xuất băng ghế thử nghiệm đường sắt chung, băng ghế thử nghiệm đường sắt chung và băng ghế thử nghiệm bơm tiêm diesel và các bộ phận diesel để phục vụ thị trường ô tô trên toàn thế giới.

  • trong khoảng Tổng quan về công ty
  • trong khoảng Công nghệ quốc tế
  • trong khoảng Tôn vinh
  • trong khoảng Khái niệm dịch vụ

Hiển thị

Tiếp thị nền tảng hệ thống mạng lưới thông minh dựa trên dữ liệu lớn và cloud computing.

Đối tác hợp tác

Mỗi chút tiến bộ và thành công chúng tôi đã đạt được phụ thuộc vào sự tin tưởng và hỗ trợ của các đối tác của chúng tôi!

Công ty TNHH Thiết bị kiểm tra NANT

  • E-Mail: info@nant-china.com
  • Địa chỉ : No.368, NanTai Rd, Khu công nghiệp công nghệ cao, thành phố NanYang, tỉnh HeNan, Trung Quốc
  • Mobilephone : +8615837731566
  • Điện thoại: + 86-377-60568988
  • Fax: + 86-377-62080658
Số công cộng WeChat